Giao ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cụm các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ
Sáng ngày 18/5, tại Thái Bình. Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị giao ban cụm 15 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Hải – Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Trưởng ban, Phó trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo 15 tỉnh, thành phố của hai khu vực dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Truyền thống văn hiến văn hóa Thái Bình đã tạo nền tảng cho việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thái Bình nhận thức rõ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những phong trào thi đua yêu nước mang tính rộng lớn do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nên hầu như trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, các cấp ủy đảng đều có những nghị quyết chuyên đề về phong trào này. Ban Chỉ đạo theo 3 cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường thị trấn luôn được kiện toàn củng cố và thường xuyên ban hành những văn bản, quyết định triển khai phong trào cho thích hợp với từng thời điểm. Đến nay, toàn tỉnh có 87,5% gia đình, 63,9% thôn, tổ dân phố, khu phố; 73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 67,5% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 51,5% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm đã đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện các quy định về cơ chế, chính sách, phương thức triển khai, các tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu văn hóa và đưa ra giải pháp để nâng cao phong trào ở Thái Bình trong những năm tiếp theo.  

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, năm 2017, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả tích cực. Cả nước hiện có hơn 17,8 triệu gia đình, trên 57.700 thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và 57.800 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của đại biểu các tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế trong thực hiện phong trào; đồng thời kiến nghị đề xuất xây dựng các tiêu chí đánh giá, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa cần phải sát với thực tế và đặc thù dân tộc, vùng, miền; nghiên cứu, bố trí kinh phí cho phù hợp…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; rà soát việc bình xét các danh hiệu văn hóa; tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác văn hóa. Những ý kiến, đề xuất của đại biểu sẽ được tiếp thu, tổng hợp gửi về Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

Văn Tân

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.461; Fax: 036.3831.461