Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sáng ngày 8/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc làm việc về kiểm tra triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó tập trung thảo luận về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Theo đó, về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 8 phòng, ban và 12 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành là 434 người. Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII 0và các Nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), triển khai thực hiện và đưa ra phương án sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ nay tới năm 2021, toàn ngành phấn đấu giảm biên chế công chức, viên chức tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc từ 10 đến 11%; giảm 50% đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Căn cứ dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở đề nghị phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành như sau: Giữ nguyên Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh; sáp nhập Nhà Triển lãm thông tin và Nhà Văn hóa trung tâm; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành 1 đơn vị; sáp nhập Nhà hát Chèo, Đoàn Cải lương, Đoàn Ca múa kịch Thái Bình thành 1 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; sáp nhập Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao và Trường Năng khiếu thể dục thể thao; giữ nguyên Trung tâm Xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai các Nghị quyết Hội nghị  Trung ương 6 (khóa XII) và các Nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tán thành với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giữ nguyên Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh; sáp nhập Nhà Triển lãm thông tin, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thành 1 đơn vị; sáp nhập Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích thành 1 đơn vị; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao và Trường Năng khiếu thể dục thể thao thành 1 đơn vị. 

Đối với dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về việc giữ Nhà hát Chèo là đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển Đoàn Cải lương, Đoàn Ca múa kịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang loại hình ngoài công lập, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đưa ra một số phương án để Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thống nhất báo cáo UBND tỉnh, trong đó phương án giữ Nhà hát Chèo là đơn vị sự nghiệp công lập được đông đảo đại biểu tán thành; tán thành việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc UBND tỉnh theo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch; có phương án cụ thể về sắp sếp cán bộ các đơn vị sau khi sáp nhập; tạm dừng việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; việc rà soát, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ phải đúng quy trình; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sớm xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy để trình UBND tỉnh./.

 

Nguyễn Cường

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.461; Fax: 036.3831.461