Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú" tỉnh Thái Bình lần thứ 9 năm 2018
BBT
(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình )

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.461; Fax: 036.3831.461