Thông báo kết quả Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu lựa chọn các nghệ nhân tiêu biểu đề nghị xét tặng “ Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”, xin ý kiến đóng góp của nhân dân
Kết quả Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu lựa chọn các nghệ nhân tiêu biểu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2018, xin ý kiến đóng góp của nhân dân.
BBT
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.461; Fax: 036.3831.461