Kế hoạch Tổ chức Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình năm 2018

 Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây

BBT
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.461; Fax: 036.3831.461