Lịch công tác tuần của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuần trước Tuần thứ 32 năm 2018
(Từ ngày: 06/08/2018 - Đến ngày: 12/08/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 06/08/2018
Thứ ba 07/08/2018
Thứ tư 08/08/2018
Thứ năm 09/08/2018
Thứ sáu 10/08/2018
Thứ bảy 11/08/2018
Chủ nhật 12/08/2018
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình Điện thoại:036.3831.461 Fax: 036.3831.461