Lịch công tác tuần của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2017
(Từ ngày: 12/06/2017 - Đến ngày: 18/06/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 12/06/2017
Thứ ba 13/06/2017
Thứ tư 14/06/2017
Thứ năm 15/06/2017
Thứ sáu 16/06/2017
Thứ bảy 17/06/2017
Chủ nhật 18/06/2017
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình Điện thoại:036.3831.461 Fax: 036.3831.461