Lịch công tác tuần của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuần trước Tuần thứ 29 năm 2018
(Từ ngày: 16/07/2018 - Đến ngày: 22/07/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 16/07/2018
Thứ ba 17/07/2018
Thứ tư 18/07/2018
Thứ năm 19/07/2018
Thứ sáu 20/07/2018
Thứ bảy 21/07/2018
Chủ nhật 22/07/2018
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình Điện thoại:036.3831.461 Fax: 036.3831.461