Lịch công tác tuần của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuần trước Tuần thứ 24 năm 2017
(Từ ngày: 05/06/2017 - Đến ngày: 11/06/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 05/06/2017
Thứ ba 06/06/2017
Thứ tư 07/06/2017
Thứ năm 08/06/2017
Thứ sáu 09/06/2017
Thứ bảy 10/06/2017
Chủ nhật 11/06/2017
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình Điện thoại:036.3831.461 Fax: 036.3831.461