Lịch công tác tuần của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuần trước Tuần thứ 28 năm 2017
(Từ ngày: 03/07/2017 - Đến ngày: 09/07/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 03/07/2017
Thứ ba 04/07/2017
Thứ tư 05/07/2017
Thứ năm 06/07/2017
Thứ sáu 07/07/2017
Thứ bảy 08/07/2017
Chủ nhật 09/07/2017
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình Điện thoại:036.3831.461 Fax: 036.3831.461