Lịch công tác tuần của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuần trước Tuần thứ 27 năm 2018
(Từ ngày: 02/07/2018 - Đến ngày: 08/07/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 02/07/2018
Thứ ba 03/07/2018
Thứ tư 04/07/2018
Thứ năm 05/07/2018
Thứ sáu 06/07/2018
Thứ bảy 07/07/2018
Chủ nhật 08/07/2018
Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình Điện thoại:036.3831.461 Fax: 036.3831.461