A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025.

Ngày 20/9/2021, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2294/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025.

Tranh cổ động của Bộ VHTTDL

Đề án Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2021-2025 được triển khai sẽ góp phần thiết thực xây dựng và thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người trong mỗi gia đình, mối quan hệ giữa gia đình và cộng đồng xã hội; giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống và tiếp thu những giá trị mới của gia đình hiện đại, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc... Cung cấp cho cán bộ làm công tác gia đình, các thành viên trong gia đình những kiến thức, kỹ năng về đời sống gia đình, ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình bền vững và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng những mô hình gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, gia đình phát triển bền vững, gia đình làm kinh tế giỏi... góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể, như: Có từ 90% trở lên hộ gia đình được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hoạt động văn hóa nghệ thuật, phát thanh, truyền hình, các hoạt động truyền thông tại cơ sở; 95% trở lên hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố được sửa đổi, bổ sung, thay thế, tổ chức thực hiện trong đó có nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; 95% trở lên các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở được triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; có 90% trở lên số người dân trong tỉnh được tuyên truyền, nhận biết về các tiêu chí ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; hàng năm, cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức được từ 02 đợt trở lên truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trực tiếp tại các đơn vị, địa phương; duy trì và xây dựng mới từ 05 -10 mô hình về gia đình theo định hướng: Mô hình gia đình phát triển bền vững, mô hình gia đình hạnh phúc, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình...; hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... của thôn, tổ dân phố có lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục liên quan đến giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đề án đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, đó là: Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình các cấp; đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức của các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; xây dựng các mô hình; khen thưởng và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Đề án cũng đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào nghị quyết các cấp ủy, kế hoạch hoạt động của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các hoạt động của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua yêu nước khác…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án; tham mưu tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2023 và tổng kết Đề án vào năm 2025; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Chi tiết Quyết định số 2294/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 xem tại file đính kèm.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Ngô Hoàn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 217
Hôm qua : 1.232
Tháng 12 : 6.668
Năm 2021 : 560.669