Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 19 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 99: Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 98: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 97: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 96: Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 95: Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 94: Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 93: Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 92: Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 91: Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
Thủ tục 90: Công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
THỦ TỤC 89: Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Lữ hành
THỦ TỤC 88: Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Lữ hành