Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 7 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
THỦ TỤC 23: Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 22: Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 21: Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THỦ TỤC 20: Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THỦ TỤC 19: Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THỦ TỤC 18: Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
THỦ TỤC 17: Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm