Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 7 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
THỦ TỤC 30: Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn
THỦ TỤC 29: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ thuật biểu diễn
THỦ TỤC 28: Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ thuật biểu diễn
THỦ TỤC 27: Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ thuật biểu diễn
THỦ TỤC 26: Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ thuật biểu diễn
THỦ TỤC 25: Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ thuật biểu diễn
THỦ TỤC 24: Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghệ thuật biểu diễn