Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
THỦ TỤC 45: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu 2.000 bản trở lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thư viện