Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 9 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
THỦ TỤC 39: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (trong các trường hợp dưới đây: a) Thay đổi tên gọi hoặc nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài sang nước khác; b) Thay đổi hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài; c) Giấy phép bị mất, rách). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 38: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (trong các trường hợp dưới đây: a) Thay đổi tên gọi; b) Thay đổi phạm vi hoạt động; c) Thay đổi người đứng đầu; d) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 37: Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 35: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 36: Tiếp nhận Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 34: Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 33: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 32: Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn hóa cơ sở
THỦ TỤC 31: Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn hóa cơ sở