A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Với mục đích nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người dân nói riêng và đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, của tỉnh nói chung; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch yêu cầu, từ ngày 20/9 – 10/10, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; bám sát với thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương, phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác tổ chức phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch đề ra 5 nội dung; (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chuyển đổi số; (2) Công tác truyền thông trực quan và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; (3) Hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công trực tuyến; (4) Diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình năm 2023; (5) Các hoạt động đề nghị các doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp chủ trì triển khai.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động theo nội dung kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp tại Kế hoạch này. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, quảng bá các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn quản lý tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế của địa phương./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./.


Tập tin đính kèm
Tác giả: BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 608
Tháng 12 : 2.037
Năm 2023 : 2.302.702