A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ảnh minh họa.

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị về nội dung của Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

2. Đề nghị cung cấp thông tin về đối tượng tại Phụ lục II của Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 04/11/20222 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Nghiên cửu ứng dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số phục vụ trong công tác quản lý của phòng, đơn vị góp phần chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số của tỉnh. 

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng tổng hợp báo cáo về số ứng dụng Nền tảng bản đồ số được đưa vào sử dụng phục vụ công tác quản lý của cơ quan, đơn vị mục IV, Phụ lục IV gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo. 

Giao Văn phòng Sở tham mưu, tổng hợp báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Minh Mẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.442
Hôm qua : 15.548
Tháng 04 : 260.450
Năm 2024 : 1.142.196