Kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 30/6/2021 tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.
Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL ngày 10/6/2021 về việc xét tặng danh hiệu ...
Quyết định Phê duyệt danh mục “Ngân hàng tên đường, tên phố và tên công trình công cộng tỉnh Thái Bình”

Quyết định Phê duyệt danh mục “Ngân hàng tên đường, tên phố và tên công trình công cộng tỉnh Thái Bình”

Nhằm giúp cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có nguồn tư liệu phục vụ công tác đặt tên, đổi tên; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa sự cần thiết và tính phù hợp của tên đối với các công trình được đặt tên. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành Quyết ...
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021).
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, ...
Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhằm giúp mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 144
Hôm qua : 2.135
Tháng 08 : 144
Năm 2021 : 323.910