Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, ...
Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhằm giúp mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc ...
Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Thực hiệnThông báo số 693-TB/TU ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức một số lễ hội ở quy mô cấp tỉnh; Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lấy ngày 21/3 hằng năm là Ngày hội Văn hóa, Thể ...
Ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử bảo vệ môi trường của các đối tượng có liên quan trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường công tác truyền thông, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp tại địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, ...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020

Ngày 12/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 424
Hôm qua : 1.604
Tháng 04 : 22.060
Năm 2021 : 126.204