Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025

Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025

Ngày 20/9/2021, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025.
Triển khai, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Triển khai, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 929/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc triển khai, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025.

Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai ...
Kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 30/6/2021 tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.
Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL ngày 10/6/2021 về việc xét tặng danh hiệu ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 198
Hôm qua : 1.232
Tháng 12 : 6.649
Năm 2021 : 560.650