A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-SVHTTDL về việc thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa gia đình, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; triển khai xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; hướng dẫn nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, bình xét, công nhận, tuyên dương, khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể để triển khai, thực hiện trong năm 2022, gồm:

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằmnâng cao nhận thức của người dân về văn hóa gia đình, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình, ý thức và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy tiêu chuẩn, tiêu chí của các danh hiệu văn hóa bằng các hình thức cụ thể:

+ Tổ chức tuyên truyền trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, kẻ vẽ biển tường...) tại các điểm đông dân cư, các trục đường chính trên địa bàn huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: phối hợp xây dựng chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở, các huyện, thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở.

+ Tổ chức các hội nghị truyền thông trực tiếp về xây dựng đời sống văn hóa tại các xã, phường, thị trấn.

2. Tổ chức phát động thi đua Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh

 - Hướng dẫn các huyện, thành phốtổ chức phát động thi đua đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố...

3. Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong công tác xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

- Xây dựng, nhân rộng mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

-  Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ của các gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng trang thiết bị âm thanh cho các thôn, tổ văn hóa tiêu biểu.

4. Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tại các huyện, thành phố đảm bảo thực hiện đúng quy định.

5. Phát huy vai trò, hiệu quả của hương ước, quy ước cộng đồng dân cư trong công tác xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Rà soát, đánh giá nội dung, quy trình xây dựng và hiệu quả của việc thực hiện hương ước, quy ước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

6. Thực hiện lồng ghép với phong trào, cuộc vận động, chương trình phối hợp của các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan

- Tiếp tục gắn kết việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” với việc thực hiện Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Xây dựng đời sống văn hóa khu vực biên giới biển...

Ngoài việc yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động chuyên môn phù hợp, Kế hoạch cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện; đồng thời,ưu tiên bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án và Kế hoạch đảm bảo yêu cầu, hiệu quả./.


Tác giả: Nguyễn Thị Tươi
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.860
Hôm qua : 13.590
Tháng 02 : 216.559
Năm 2024 : 363.536