A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 30/6/2021 tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Kế hoạch đề ra các tiêu chí thực hiện sau:

Đối với tập thể (là các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở):

- Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất về chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao đem lại hiệu quả cao trong công việc, có sự lan tỏa và ảnh hưởng trong phạm vi của tỉnh. 

- Có phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; phong trào tự học, tự nghiên cứu của công chức, viên chức, người lao động thường xuyên liên tục. 

- Nội bộ luôn đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện.

- Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và không có cá nhân vi phạm các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. 

Đối với cá nhân (là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở): 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao đem lại hiệu quả cao trong công 3 việc, có sự lan tỏa và ảnh ưởng trong phạm vi của tỉnh; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực tự học tập, nghiên cứu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

- Thực hiện tốt các nội dung về chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức và ngườ lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Riêng đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì ngoài các tiêu chuẩn trên phải là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong đơn vị./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17.331
Hôm qua : 25.085
Tháng 08 : 374.001
Năm 2022 : 4.146.338