A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để các hộ nghèo có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Với mục đích tạo sự chuyển biến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, từng bước giảm hộ nghèo tiến tới không còn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch yêu cầu: 

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. 

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua. 

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Tăng cường công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia công tác giảm nghèo; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. 

Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng chương trình, hoạt động thiết thực tham gia công tác giảm nghèo.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại file đính kèm./.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Bưởi
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.953
Hôm qua : 13.590
Tháng 02 : 216.652
Năm 2024 : 363.629