A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 929/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc triển khai, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” (địa chỉ website: http://www.biencuongtoquoctoi.vn) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam (địa chỉ website: http://www.thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn) do Bộ Quốc phòng tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Để Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam có sức lan tỏa rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia, hưởng ứng cuộc thi. Thực hiện Công văn số 200/CV-BTGTU ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Triển khai, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về các cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; đồng thời khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. 

(Gửi kèm Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”)


Tập tin đính kèm
Tác giả: BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 197
Hôm qua : 1.232
Tháng 12 : 6.648
Năm 2021 : 560.649