Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Thực hiệnThông báo số 693-TB/TU ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức một số lễ hội ở quy mô cấp tỉnh; Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lấy ngày 21/3 hằng năm là Ngày hội Văn hóa, Thể ...
Ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử bảo vệ môi trường của các đối tượng có liên quan trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường công tác truyền thông, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp tại địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.019
Hôm qua : 888
Tháng 01 : 15.735
Năm 2021 : 15.735