Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 06/8/2020, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 365/TB-VP thông báo Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid - 19
Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)...

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)...

Bộ Thông tin Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1312/QĐ-BTTTT quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính ...
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid - 19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày 02/8/2020, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 40/TB-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid - 19
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 329
Hôm qua : 1.630
Tháng 08 : 22.379
Năm 2020 : 331.619