A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 15/5, tại Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành Đại hội lần thứ III,  nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và tặng hoa chúc mừng; đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự chỉ đạo, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cơ bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ II đã đề ra.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Sở làm tốt công tác quản lý nhà nước, chủ động, tích cực tham mưu và triển khai các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch có bước phát triển khá. Công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở được tăng cường; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từng bước đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống thiết chế văn hoá từ tỉnh tới cơ sở từng bước được xây dựng, củng cố, phát huy chức năng nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của ngành, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sáng tạo văn hoá, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tiếp tục được chú trọng. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tiếp tục được duy trì cả nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác quản lý nhà nước về gia đình được tăng cường; việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng các mô hình gia đình phòng chống bạo lực gia đình được triển khai đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đông đảo, mạnh mẽ, tạo hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho nhân dân. Hoạt động thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì, chất lượng đào tạo vận động viên được nâng cao, có nhiều vận động viên đạt huy chương ở các giải quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hoạt động du lịch đã có những chuyển biến, khởi sắc mới. Các dịch vụ kinh doanh du lịch từng bước được mở rộng, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm lãnh đạo; đảng bộ và các chi bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng đảm bảo nề nếp, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có 95% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; được Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ và Bằng khen.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành Đại hội lần thứ III,  nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách, đề án, dự án nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tinh thần của nhân dân. Xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sử dụng, khai thác có hiệu quả lợi thế về du lịch của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng và khu vực, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao mức thu nhập cho người dân. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 90% trở lên số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 89%  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 90% số thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 80% xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”;  80% phường, thị trấn đạt “chuẩn văn minh đô thị”;  30%  trở lên số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình thể thao”; tổng l­­ượt khách du lịch đạt 1.650.000 lượt khách.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã ghi nhận nhiều kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở VHTTDL, đồng thời chia sẻ những kết quả hoạt động thực tế từ các Chi bộ cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhiệm kỳ qua.  Đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết../.

DANH SÁCH

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

1

TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

2

NGUYỄN MẠNH HÙNG

3

TRẦN LÊ HUY

4

NGUYỄN ANH TUẤN

5

BÙI ĐỨC MINH

6

LÊ TIẾN LƯỢNG

7

VŨ NGỌC CẢI

8

HÀ QUANG KHẢI

9

NGUYỄN VIẾT MINH

10

BÙI THỊ HẢI YẾN

11

TĂNG THỊ NGỌC MAI

12

ĐỖ QUỐC TUẤN

13

ĐOÀN HỒNG TIẾN

14

PHAN THỊ HÀ

15

TRẦN TOÀN THẮNG

 

DANH SÁCH

Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

1

TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

2

TRẦN LÊ HUY

3

NGUYỄN ANH TUẤN

4

NGUYỄN VIẾT MINH

5

VŨ NGỌC CẢI

 

DANH SÁCH

Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

1

TĂNG THỊ NGỌC MAI

 


Tác giả: BBT
Nguồn:sovhttdl.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 723
Hôm qua : 4.391
Tháng 05 : 147.286
Năm 2023 : 1.553.787