A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 345/TTr- UBND ngày 11/10/2021, Tờ trình số 378A/TTr- UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thái Bình; Biên bản họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh thẩm định Đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy ngày 05/11/2021 và kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn về Đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, ngày 22/12/2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải công khai phương án dự kiến đặt tên các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy đã được Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh thông qua để lấy ý kiến nhân dân.

Nội dung chi tiết Phương án dự kiến đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy xem tại file đính kèm.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Bùi Hải Yến - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14.159
Hôm qua : 15.548
Tháng 04 : 261.167
Năm 2024 : 1.142.913