A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các kỳ Đại hội - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (tháng 1/1983)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh tư liệu: Bảo tàng tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vòng 2(*) được tiến hành từ ngày 18 đến ngày 22/1/1983 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 320 đại biểu.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những thắng lợi và thành tích mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã đạt được trong ba năm qua trên các lĩnh vực và chỉ ra những khó khăn, khuyết điểm và thiếu sót cần phải khắc phục; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu trong 3 năm tới (1983 - 1985). Đại hội xác định: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm hành động “Từ đất và sức lao động đi ra, từ lúa, lợn và cây công nghiệp đi lên”; đồng thời, xác định 6 nhiệm vụ cơ bản: (1) Ra sức khai thác tiềm năng lao động, đất đai, phát huy thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng và gia súc, bảo đảm năng suất và sản lượng ổn định hơn; trọng tâm là lúa, lợn, các cây đay, cói, đậu tương; đồng thời, coi trọng cây màu lương thực; mở rộng diện tích gieo trồng, chủ yếu bằng sản xuất vụ đông, xen canh vụ xuân và đất tận dụng; tăng cường công tác quản lý, sử dụng và bồi dưỡng, cải tạo ruộng đất để đạt hiệu quả kinh tế cao. (2) Phát triển công nghiệp, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp, cho đời sống và xuất khẩu; coi trọng sản xuất thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp trong nông nghiệp và thủ công trong gia đình. (3) Tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản lý thị trường; mở rộng việc liên kết kinh tế với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất và hoàn thành nghĩa vụ giao nộp sản phẩm với Nhà nước. Phải thông qua xuất khẩu để nhập khẩu phân bón, vật tư, thiết bị lẻ và một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ tốt nhất cho sản xuất và đời sống. Đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân để tiến lên cải thiện từng bước đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ, công nhân viên, bộ đội, công an và nhân dân trong tỉnh. (4) Đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số; đồng thời, tích cực tổ chức sản xuất, phân công và sử dụng tốt lực lượng lao động. Ra sức khai thác và phát triển kinh tế miền biển. Tích cực chuyển dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới. (5) Tăng cường công tác quản lý kinh tế, thực hiện chế độ kế hoạch hóa đúng đắn, coi trọng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, gắn kế hoạch với hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ quản lý hành chính quan liêu, bao cấp. Làm thật tốt việc phân công sản xuất và phân cấp quản lý giữa tỉnh với huyện và cơ sở đồng thời chấn chỉnh tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu của cơ chế quản lý mới. Khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quản lý và đời sống, coi việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là bộ phận quan trọng của kế hoạch kinh tế - xã hội. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong nghề cá, nghề muối... (6) Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng và an ninh. Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, sẵn sàng chiến đấu đánh thắng kẻ địch nếu chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh xâm lược; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kết hợp tốt mối quan hệ kinh tế với quốc phòng, kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 38 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Bái tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(*) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vòng 1 tiến hành từ ngày 8 đến ngày 15/1/1982.


Tác giả: BBT
Nguồn:sovhttdl.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.088
Hôm qua : 3.797
Tháng 10 : 6.885
Năm 2023 : 2.055.906