A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các kỳ Đại hội - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 1/2001)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh tư liệu: Bảo tàng tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được tiến hành từ ngày 3 đến ngày 5/1/2001 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tham dự Đại hội có 297 đại biểu.
Đại hội đã thảo luận, đánh giá khái quát chặng đường 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đồng thời, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005) và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo, tạo ra động lực mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu tổng quát: Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền vững; phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn với thị trường. Phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, coi trọng và phát huy nhân tố con người; chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại hội cũng xác định 5 trọng tâm để tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế, đó là: (1) Chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, phù hợp với nền kinh tế thị trường. (2) Ưu tiên phát triển mạnh mẽ và toàn diện kinh tế biển. (3) Phát triển mạnh mẽ nghề và làng nghề. (4) Triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. (5) Xây dựng, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Bùi Sỹ Tiếu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.


Tác giả: BBT
Nguồn:sovhttdl.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.831
Hôm qua : 22.067
Tháng 08 : 406.335
Năm 2022 : 4.178.672