A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các kỳ Đại hội - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 9/2015)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được tiến hành từ ngày 22 đến ngày 25/9/2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu.

Đại hội đã thảo luận các báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đồng thời cũng nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Đại hội đã thông qua mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: “Phát huy những thành quả và kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: (1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. (2) Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện quyết liệt và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; xây dựng cơ chế đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. (3) Thực hiện cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. (4) Thường xuyên củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền của từng cấp. (5) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; chú trọng đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường quản lý phát triển xã hội; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đại hội cũng đã xác định ba đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế là: (1) Tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. (2) Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia. Xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế. (3) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 54 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Sinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 3/2018, đồng chí Phạm Văn Sinh nghỉ hưu theo chế độ. Tháng 5/2018, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 4/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 6/2020, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 


Tác giả: BBT
Nguồn:sovhttdl.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.391
Hôm qua : 22.067
Tháng 08 : 405.895
Năm 2022 : 4.178.232