A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021)

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Cách đây 91 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/2/1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930).  Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Cùng với quá trình phát triển của cả nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình đã không ngừng được củng cố; vai trò, vị trí của Mặt trận ngày càng được phát huy. Trong những năm gần đây, Mặt trận đã chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của tỉnh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có bước phát triển mới quan trọng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.

Trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả của cuộc vận động đã góp phần quan trọng vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid - 19"

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, tinh thần cho hoạt động phòng chống dịch; tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn lực kinh phí ủng hộ; tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần cùng các cấp, các ngành kiểm soát tình hình dịch bệnh của tỉnh trong thời gian qua.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 91 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay./.


Tác giả: BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 218
Hôm qua : 1.232
Tháng 12 : 6.669
Năm 2021 : 560.670