A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Thái Bình luôn quan tâm đến việc chăm lo phát triển văn hóa, củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, để văn hóa thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được quan tâm đúng mức.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.205 di tích đã được kiểm kê và công bố, trong đó có 02 di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt (chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư; khu di tích Đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), 109 di tích cấp quốc gia, 474 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Một số di tích tiêu biểu như: đình An Cố, đền Đồng Xâm, từ đường Lê Quý Đôn, đền Tiên La, chùa Hội, đền Thượng, đền Đồng Bằng, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đình, đền, bến tượng A Sào... 

Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình luôn quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với khai thác phát triển du lịch. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý di sản văn hóa cho cán bộ quản lý được tổ chức thường niên, cùng với đó là sự tăng cường, phát huy vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về Luật Di sản văn hóa cho người dân. Trong năm 2014, Ban Quản lý di tích đã tổ chức nhiều lớp tập huấn tại cơ sở và tiến hành kiểm kê di tích trên địa bàn 2 huyện Hưng Hà, Thái Thụy, hiện đã có 1.149 di tích được kiểm kê khoa học; tiến hành điều tra hiện trạng, lập phương án đề nghị tu bổ cấp thiết cho 19 di tích đang xuống cấp; lập hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng Đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần là di tích quốc gia đặc biệt; lập 04 hồ sơ trích ngang trình Cục Di sản văn hóa xin thỏa thuận lập hồ sơ xếp hạng DTLSVH cấp quốc gia, tham mưu UBND tỉnh cấp bằng xếp hạng DTLSVH cấp tỉnh cho 18 di tích. Phấn đấu đến năm 2016, tỉnh Thái Bình sẽ hoàn thành việc kiểm kê khoa học 100% di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia; lập hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận di tích Đình, đền, bến Tượng A Sào (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ), khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đình An Cố (Thái Thụy) là di tích quốc gia đặc biệt. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% di tích quốc gia, 60% di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo. 

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ  quản lý di sản văn hóa (ảnh: Nguyễn Tân)

Về di sản văn hóa phi vật thể ở Thái Bình tồn tại khá phong phú, toàn tỉnh hiện có trên 400 lễ hội được duy trì hàng năm, nhiều lễ hội được phục dựng cả về quy mô và tính chất, giữ được nét văn hóa đặc trưng riêng, là môi trường sinh hoạt văn hóa tâm linh cho nhân dân và phục vụ du khách gần xa, đồng thời là cơ hội để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của ông cha ta để lại, đặc biệt có lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với việc bảo tồn, phục dựng các lễ hội thì các trò chơi, trò diễn, các hội thi mang đậm sắc thái văn hóa nông nghiệp vẫn tồn tại bền bỉ như: thi pháo đất, cỗ cá, cờ người, dệt chiếu, bắt vịt, nấu cơm, thả diều, dệt vải, xe đay, bơi trải... thu hút đông đảo du khách thập phương và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng,.

Với đời sống tinh thần phong phú, là một trong những cái nôi của các làn điệu dân ca ngọt ngào, Thái Bình vẫn gìn giữ, bảo lưu được các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Hát Chèo, múa Rối nước làng Nguyễn, múa Rối nước làng Đống (Đông Hưng), múa Kéo chữ (Quỳnh Phụ), múa Bát dật ở Lộng Khê (Quỳnh Phụ), múa Giáo cờ, Giáo quạt ở làng Giắng (Đông Hưng), múa Ông Đùng - Bà Đà ở Thụy Hải (Thái Thụy), hát Ca trù ở Đồng Xâm (Kiến Xương)... Đặc biệt hát Ca trù đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa đại diện của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp. Các hoạt động cụ thể, thiết thực được quan tâm tổ chức để giữ gìn di sản văn hóa. Nhà hát Chèo Thái Bình đã dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn đặc sắc trên cơ sở kế thừa những tinh hoa nghệ thuật Chèo truyền thống, nhằm khôi phục, bảo lưu các vở diễn, trích đoạn chèo cổ; lập hồ sơ đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”. Trong năm 2015 đã có 15 nghệ nhân và 11 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp tỉnh lựa chọn đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp nhà nước xét tặng danh hiệu cho các nghệ nhân, nghệ sỹ. Ngoài ra tỉnh còn có nhiều chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, nghệ sỹ nắm giữ và có công truyền dạy, phổ biến văn hóa phi vật thể, mở lớp đào tạo nghệ nhân kế cận và truyền dạy hát Ca trù, hát Chèo... Việc tổ chức trình diễn, trưng bày văn hóa phi vật thể ở Bảo tàng tỉnh được duy trì thường xuyên phục vụ nhân dân và khách tham quan, học tập, nghiên cứu. 

 

Múa Kéo chữ tại lễ hội đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ (ảnh sưu tầm)

 

Thái Bình còn lưu giữ được hơn 170 làng nghề ẩm thực và thủ công mỹ nghệ truyền thống, đây không chỉ là nguồn kinh tế chính cho người dân mà còn góp phần tạo nên bản sắc của mỗi vùng quê, tiêu biểu như: Bánh cáy làng Nguyễn, canh cá Quỳnh Côi, chạm bạc Đồng Xâm, thêu ren Minh Lãng, làng vườn Bách Thuận, dệt chiếu làng Hới,...

Nhận thức được di sản văn hóa là tài sản vô giá của các thế hệ cha ông để lại, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương, đất nước, bên cạnh đó còn là phương tiện để quảng bá hình ảnh địa phương với du khách, tạo tiền đề cho chiến lược phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội. Trong thời gian tới để thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” sẽ là kim chỉ nam để Thái Bình phấn đấu đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tỉnh Thái Bình đang xây dựng, hoàn thiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, từ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội và đề ra những nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện. Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tỉnh Thái Bình, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, còn cần sự huy động tối đa nguồn lực của xã hội, đặc biệt là sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, với vị trí, vai trò là chủ thể của di sản văn hóa.

 


Nguồn: sovhttdl.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 545
Hôm qua : 1.469
Tháng 06 : 8.183
Năm 2020 : 236.959