A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 tại Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trong toàn ngành.

Sáng ngày 30/10, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Tổ trưởng, Phó Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. 

Ngay sau  khi có Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cấp chính quyền chủ động tham mưu UBND tỉnh thể chế hóa Nghị quyết số 33 bằng các văn bản cụ thể để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Trong từng lĩnh vực như: xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao… đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể và đạt được những kết quả tích cực. Nếu như năm 2014, toàn tỉnh có 79,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa thì đến năm 2018, tỷ lệ này đã tăng lên 89,2%; đến năm 2018, toàn tỉnh có 88,5% số thôn, tổ dân phố, khu phố; 84,8%  số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, đã có 2969 thiết chế văn hóa tín ngưỡng đã được kiểm kê, có 667 di dích được xếp hạng các cấp; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được bảo tồn, các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, còn một số tồn tại, hạn chế: ở một số cấp ủy, chính quyền, việc triển khai thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên, kịp thời; một số tệ nạn, hủ tục trên địa bàn tỉnh chưa được đẩy lùi; hệ thống di tích lịch sử xuống cấp chưa được đầu tư, nâng cấp… Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, kiến nghị tăng nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; có cơ chế hỗ trợ hoạt động cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; ban hành chế độ ưu đãi phù hợp cho cán bộ làm công tác văn hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổ trưởng, Phó Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 tại Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trong toàn ngành. Đồng chí yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người là một nhiệm vụ quan trọng đến các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị và toàn cộng đồng; tiếp tục tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33 về giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng của quê hương, con người Thái Bình cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức  trong cộng đồng về phát triển văn hóa, con người gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư, tổ dân phố, gia đình văn hóa; gắn phát triển văn hóa, con người với phát triển kinh tế. Đặc biệt, chú trọng giáo dục ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trước hết trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở và quản lý các hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa bảo đảm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh./.


Tác giả: Trần Hương
Nguồn:sovhttdl.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.332
Hôm qua : 4.541
Tháng 05 : 145.504
Năm 2023 : 1.552.005