A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình vừa ký ban hành văn bản số: 788/SVHTTDL-VP ngày 23/7/2023 về việc tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo nội dung Công văn, trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành và đạt được một số kết quả như: Công tác quản lý và điều hành hoạt động của Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị được nhanh chóng, kịp thời thông qua việc xử lý trên hệ thống môi trường mạng văn phòng điện tử liên thông; công tác thu, chi tài chính được quản lý chặt chẽ và thực hiện công khai rộng rãi; việc tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy được thực hiện theo hướng tinh gọn; ban hành kịp thời và triển khai thực hiện hiệu quả các bộ thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, theo đó thứ hạng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp thứ 17/17 tổng số các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; nội dung thông báo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Chính quyền số đến tháng 6 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 648/STTTT-CNTTVT ngày 11/7/2023, Sở có 02 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ 68,42% (theo quy định 85%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 79,3% (theo quy định 100%) và một số chỉ tiêu khác tuy đạt nhưng ở mức độ thấp (có phụ lục minh chứng và yêu cầu khắc phục gửi kèm theo). 

Để nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính, chính quyền số của ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở trong thời gian tới nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành các nội dung công việc do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao đảm bảo đúng thời gian quy định; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính đúng thời gian, khi chậm trễ phải có văn bản xin lỗi người dân, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện việc ký số điện tử văn bản hành chính theo quy định (trừ một số văn bản có quy định riêng). 

2. Thanh tra Sở triển khai kế hoạch cụ thể kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Sở (sau khi kiểm tra phải có báo cáo kết quả); xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi, thi hành pháp luật; kế hoạch truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở hàng năm.

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở, Bộ phận thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở chủ động, tích cực tham mưu Lãnh đạo Sở các văn bản trả lời, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không được để xảy ra tình trạng chậm trễ về thời gian. Phòng chuyên môn hoặc cá nhân phụ trách thủ tục hành chính để xảy ra vi phạm sẽ không được bình xét thi đua cuối năm. 

4. Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo theo đúng quy định; đưa nội dung thực hiện cải cách hành chính vào công tác chấm điểm, bình xét thi đua cuối năm. 

5. Các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của đơn vị, trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả việc quản lý thu, chi tài chính và tổ chức công khai minh bạch. 

6. Giao Văn phòng Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để giải quyết./.


Tác giả: Đinh Danh Cảnh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.422
Hôm qua : 13.590
Tháng 02 : 217.121
Năm 2024 : 364.098