A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Những năm qua, bằng sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, sắc diện nông thôn mới đã không ngừng đổi thay và phát triển, cuộc sống ngày một thêm ấm no, hạnh phúc. Những thành tựu đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực: kinh tế, quốc phòng, an ninh, chính trị, văn hóa, xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp cho hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh, khang trang. Trong đó, việc triển khai xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu với những cách làm linh hoạt, sáng tạo đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo ở mỗi khu dân cư.

Nhà Văn hóa thôn Thượng Phúc, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy.

Vai trò, tầm quan trọng của thiết chế văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố là thiết chế văn hóa gần gũi nhất, thiết thực nhất đang hàng ngày, hàng giờ đồng hành với đời sống tinh thần của nhân dân. Là địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện diện mạo văn hóa của mỗi địa phương, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của người dân, góp phần phát triển con người một cách toàn diện; đồng thời cũng là một thiết chế quan trọng để phổ biến thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, văn bản của tỉnh, của địa phương đến với người dân. Việc xây dựng và hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố, đặc biệt là hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hiện toàn tỉnh Thái Bình 260/260 xã, phường, thị trấn có Nhà Văn hóa (tỷ lệ 100%), 255/260 xã, phường, thị trấn có Khu thể thao (tỷ lệ 98,4%).  Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn có diện tích quy hoạch từ 500m2 trở lên; quy mô xây dựng đạt từ 250 - 400 chỗ ngồi, trang trí bên trong nhà văn hóa đảm bảo theo quy định, có các phòng chức năng, có trang thiết bị (bàn, ghế hội trường, phông màn, thiết bị âm thanh, ánh sáng, tủ sách...), có công trình phụ trợ (nhà để xe, khu vệ sinh). Khu thể thao xã, phường, thị trấn diện tích đất quy hoạch từ 12.800m² trở lên bao gồm các công trình thể thao như: sân vận động, sân tập thể thao, nhà tập luyện thi đấu thể thao. Khu thể thao các xã được trang bị các dụng cụ thể dục thể thao phổ thông cần thiết, hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn các xã diễn ra sôi nổi, tích cực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

1.595/1.797 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa độc lập (tỷ lệ 88.8%); diện tích đất quy hoạch đảm bảo từ 300m2 trở lên, quy mô khoảng 100 chỗ ngồi. Các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố cơ bản đã có sân khấu để tổ chức hội nghị và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cùng một số trang thiết bị phổ biến như: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, bàn, ghế, âm thanh loa máy, tivi. Một số địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực để mua sắm thêm tủ sách cộng đồng, lắp đặt hệ thống họp trực tuyến, camera giám sát; lắp đặt thêm hệ thống wifi phục vụ cho hoạt động của nhà văn hóa,  nhu cầu truy cập Internet tìm hiểu thông tin của người dân và phục vụ việc sinh hoạt Đảng bằng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.  1.524/1.797 thôn, tổ dân phố có Khu thể thao độc lập (tỷ lệ 84,8%). Khu thể thao các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cơ bản đã có các trang thiết bị thể thao như khung thành bóng đá, cột lưới bóng chuyền hơi, xà đơn... phục vụ nhân dân tập luyện thể dục thể thao.

Nhìn chung hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở cơ bản đã phát huy hiệu quả, công năng sử dụng, là nơi tổ chức sinh hoạt, hội họp, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cho nhân dân. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 3.000 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ với trên 60 loại hình khác nhau, nhiều mẫu hình, mô hình hoạt động văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả đang được duy trì, nhân rộng tại nhiều địa phương. Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Nếu năm 2017, toàn tỉnh có 31,4% số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 21,5% số gia đình thể thao thì đến năm 2022, toàn tỉnh có 35,8% số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 25,8% số gia đình thể thao.

Thái Thụy là một trong những địa phương quan tâm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Những bước đi quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả...

Quan tâm xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội trong xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ, hiện đại. Tháng 11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Kế hoạch số 56/KH-SVHTTDL ngày 22/10/2020 về việc xây dựng thí điểm mô hình “Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” tại thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Sau khi được đầu tư một số trang thiết bị gồm: dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời cho Khu thể thao thôn (cột, bóng, lưới môn bóng chuyền hơi; bàn, bóng, vợt bóng bàn; bàn cờ tướng…) và thiết bị cho Nhà văn hóa thôn (tủ sách, tivi, wifi, loa đài âm thanh, bàn ghế…) với tổng kinh phí 670 triệu đồng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng, huyện Thái Thụy hỗ trợ  50 triệu đồng; xã hỗ trợ 150 triệu đồng, huy động nguồn xã hội hóa được 370 triệu đồng); đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ và nhân dân trong thôn, hướng dẫn chuyên môn, cách xây dựng quy chế hoạt động, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao... khả năng khai thác cơ sở vật chất, số lượng người thường xuyên đến nhà văn hóa, khu thể thao để tham gia tập luyện, vui chơi, giải trí, đọc sách đã tăng lên rõ rệt. Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn Bích Du đã thực sự trở thành điểm đến thu hút và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân trong thôn và trong xã.

Việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở cần được chỉ đạo thực hiện đồng bộ cùng với việc đẩy mạnh huy động xã hội hoá các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; ngày 09/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3075/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025.Việc triển khai thực hiện Đề án và xây dựng mô hình “Nhà văn hóa, Khu dân cư kiểu mẫu” đã góp phần phát huy hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần, nâng cao thể chất của nhân dân; cụ thể:

* Chủ động bố trí nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu từ ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 27 tỷ đồng cho 327 mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố thực hiện Đề án Hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố. Nội dung hỗ trợ gồm:

Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao tại các Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phốphù hợp với nhu cầu, sở thích và thế mạnh của người dân từng địa phương, như: Trang thiết bị âm thanh, tivi, tủ sách cộng đồng, bàn bóng bàn, xà đơn, xà kép, xe đạp đơn, đi bộ trên không, đu quay, xích đu..

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố:Triển khai lắp đặt các pano tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bên trong và ngoài Nhà văn hóa; Tổ chức mua các loại sách từ nhà xuất bản để cấp cho các tủ sách cộng đồng tại từng thôn, tổ dân phố. 

Biên soạn, xuất bản tài liệu hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ, kỹ năng duy trì, phát triển mô hình dành cho công chức văn hóa xã, phường, thị trấn, các Ban Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao ở thôn, tổ dân phố.Tổ chức lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tại 08 huyện, thành phố cho đội ngũ công chức văn hóa xã, phường, thị trấn, Ban Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Khu Thể thao thôn, tổ dân phố, hạt nhân của các đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở làm nòng cốt duy trì, phát triển phong trào.

Các huyện, thành phố cũng chủ động bố trí nguổn kinh phí để cùng chung tay thực hiện Đề án của tỉnh. Tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thái Thụy khóa XIX  đã thống nhất hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu năm 2021 với mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/01 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố/01 xã, thị trấn được chọn làm điểm; 50 triệu đồng cho thôn Bích Du (xã Thái Thượng). Năm 2022, huyện Thái Thụy hỗ trợ 15 triệu đồng/01 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố/01 xã, thị trấn để mua sắm trang thiết bị phục vụ nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu. Tại kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Đề án "Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa thôn, tổ, cụm tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Bình giai đoạn 2022-2030", trong đó hỗ trợ mỗi nhà văn hóa, khu thể thao 30 triệu đồng. 

Từ năm 2017 - 2022, trên địa bàn huyện Đông Hưng đã có 75 nhà văn hóa được xây mới, 96 nhà văn hóa và 54 sân thể thao được sửa chữa, nâng cấp, huyện Tiền Hải có 17 nhà văn hóa được xây mới, 27 nhà văn hóa được cải tạo, nâng cấp, Thành phố xây mới 05 nhà văn hóa, đang triển khai xây mới 03 nhà văn hóa, tu sửa, nâng cấp 11 nhà văn hóa... Trên địa bàn tỉnh, nhiều Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn được xây dựng khang trang như: Nhà văn hóa xã Tây Giang, Đông Hoàng, Vũ Lăng (huyện Tiền Hải), Minh Tân, Nguyên Xá, Đông Quang, Phong Châu, An Châu (huyện Đông Hưng); Minh Quang, Nguyên Xá (Vũ Thư); Thái Thượng, Thụy Văn (Thái Thụy); Đông Hòa, Đông Thọ (Thành phố)...; nhà văn hóa thôn Bao Trình, tổ dân phố Mai Diêm (thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy), thôn Đà Giang (Nguyên Xá, Đông Hưng), thôn Khuốc Tây (Phong Châu, Đông Hưng), thôn Cao Dương Hạ (Thụy Hưng, Thái Thụy), thôn Bích Đoài (Thái Nguyên, Thái Thụy), thôn Thượng Phúc (Quang Trung, Kiến Xương)...; sân thể thao xã Đông Lâm, Tây Phong (Tiền Hải), An Cầu, An Đồng, Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ); Bình Nguyên, Thanh Tân, Nam Cao, Quang Trung (Kiến Xương)...

*Tăng cường huy động xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao 

Việc huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao được các địa phương triển khai trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực, thúc đẩy chất lượng phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa; theo đó, các chính sách ưu đãi, khuyến khích cơ sở thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư, sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, các dự án xã hội hóa được ưu đãi khi thuê nhà, đất, cơ sở hạ tầng, miễn giảm, ưu đãi thuế, lệ phí... Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 06 dự án đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư, các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe cho nhân dân 

Thực hiện Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 phê duyệt Đề án Hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; sau 3 năm thực hiện kinh phí UBND tỉnh đã cấp 27 tỷ đồng cho 327 nhà văn hóa, khu thể thao; kinh phí huy động xã hội hóa là 13.950 triệu đồng đã tạo ra diện mạo khang trang, trang bị các thiết bị văn hóa thể thao đồng bộ cho các nhà văn hóa, sân thể thao thu hút đông đảo nhân dân đang tham gia tập luyện thể dục thể thao và sinh hoạt văn hóa văn nghệ.Ngoài nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình khi xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu đã chủ động trong việc bố trí kinh phí và tích cực huy động nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng, mua sắm trang thiết bị, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao với tổng trị giá hàng chục tỷ; tiêu biểu như tại huyện Thái Thụy, đến nay trên địa bàn huyện đã có 97 nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu như nhà văn hóa thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn; thôn Miếu, xã Thụy Chính; thôn Gang xã Thụy Ninh; thôn Tử Các, xã Hòa An, thôn Trung An, xã Thụy Liên....

Một số địa phương đã huy động xã hội hóa bằng hiện vật và tiền mặt với số lượng lớn như: Thôn Nam Ô Trình xã Thụy Trình huy động xã hội hóa toàn bộ hệ thống Camera, màn hình, bàn ghế trong hội trường và sách báo trong nhà văn hóa với số tiền 250 triệu đồng; thôn Đồng Nhân xã Thuần Thành huy động xã hội hóa 290 triệu đồng; Thôn Lục Bắc xã Thái Xuyên huy động được 600 triệu đồng; xã Thụy Hưng huy động xã hội hóa đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Cao Dương Hạ, xã Thụy Dân huy động xã hội hóa 4,5 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn An Dân với quy mô lớn nhất toàn huyện Thái Thụy đưa vào hoạt động trong tháng 8/2022; ngoài ra còn rất nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt, ngày công lao động góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo diện mạo mới, khang trang sạch sẽ cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn.Tổng số kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu trên địa bàn huyện Thái Thụy trong năm 2021 là trên 15 tỷ đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa là gần 8 tỷ đồng; năm 2022 có 73 nhà văn hóa đăng ký xây dựng NVH kiểu mẫu kinh phí đầu tư xây dựng NVH thôn, tổ dân phố kiểu mẫu là 24,6 tỷ đồng (trong đó trên 75% là nguồn xã hội hóa).

Khu thể thao thôn Hạ, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ.

Đối với tỉnh Thái Bình, thời gian qua, việc triển khai xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao kiểu mẫu với những cách làm linh hoạt, sáng tạo đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo ở mỗi khu dân cư. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được cải thiện và phát huy công năng đã góp phần đưa các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở có nhiều bước phát triển. Nhiều sân tập khang trang đáp ứng nhu cầu tập luyện, giao lưu và thi đấu thể thao ở địa phương, góp phần đưa phong trào tập luyện thể dục, thể thao quần chúng phát triển đa dạng, phong phú. Nhiều địa phương đã huy động kinh phí từ xã hội hóa để đầu tư lắp dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao tại một số nơi công cộng như vườn hoa, công viên. Các loại dụng cụ được lắp đặt khá đa dạng như máy tập lưng eo, thiết bị tập lưng bụng, xà đơn, xà kép… Những điểm tập luyện thể dục thể thao ngoài trời luôn thu hút đông đảo người dân các lứa tuổi tới tập hàng ngày. Hệ thống nhà văn hóa đã thực sự trở thành nơi sinh hoạt chính trị, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân, gắn kết cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai các mô hình  Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, huy động được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thôn, tổ dân phố, đó là: một số thôn, tổ dân phố vẫn chưa bố trí được quỹ đất trung tâm dành cho việc xây dựng Nhà văn hóa, Khu thể thao theo chuẩn quy định; đội ngũ nhân lực quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở một số nơi còn thiếu, chưa được đào tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; một số địa phương chưa quan tâm, chưa tích cực, chủ động, linh hoạt trong việc bố trí kinh phí địa phương và huy động các nguồn xã hội hóa để xây dựng mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; còn trông chờ, ỷ lại vào ngân sách hỗ trợ từ cấp tỉnh, cấp huyện. 

Hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu.

Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu khi được hoàn thành đã hoạt động thường xuyên hơn, hiệu quả đạt được cao hơn và thu hút đông hơn người dân đến sinh hoạt so với trước.

Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là cả một quá trình khó khăn và lâu dài. Để làm được điều đó, trước hết phải  xuất phát từ nhận thức của từng cá nhân, đồng thời là sự chung sức của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, hướng đến lợi ích chung của cả cộng đồng, xã hội. Trong thời gian tới, để tiếp tục nhân rộng xây dựng mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu gắn kết đồng thời với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, thiết nghĩ, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách,nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế, chính sách phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, các dự án chuyên ngành; cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sỹ, nghệ nhân có nhiều cống hiến, huấn luyện viên, vận động viên thể thao nhằm huy động và phát triển nguồn nhân lực cho ngành.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc xây dựng và phát triển văn hóa, về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, khai thác, sử dụng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu.Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, huy động được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Ba là: Tăng cường hướng dẫn, hoàn thiện và đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, đầu tư trang thiết bị đối với mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và của người dân để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa và mua sắm bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất; tổ chức khai thác đa dạng các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tại các thiết chế văn hóa, thể thao tạo nguồn thu tự trang trải kinh phí, duy trì các hoạt động của hệ thống thiết chế. 

Bốn là: Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động văn hóa, thể thao nhằm phát huy hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng chương trình, vở diễn, các hoạt động thư viện, bảo tàng, triển lãm, chiếu phim, nhà văn hoá, câu lạc bộ, văn nghệ quần chúng. Tăng cường tổ chức các hội thi, hội diễn, sáng tác đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân.

Năm là: Tiếp tục tham mưu khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến. Chú trọng việc xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình nhằm phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở nhằm ”phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; phát triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân” như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021./.


Tác giả: Phan Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.766
Hôm qua : 13.590
Tháng 02 : 216.465
Năm 2024 : 363.442