A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa xã, thôn phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn sát sao chỉ đạo toàn hệ thống Nhà Văn hóa (NVH) từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên truyền việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Ngành văn hóa luôn xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế xã hội; công cuộc xây dựng NTM chính tiền đề cho văn hóa phát triển thông qua cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa được chú trọng đầu tư, nhiều NVH, khu thể thao xã, thôn được đầu tư xây mới, đường làng, ngõ xóm khang trang sạch đẹp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM có 19 tiêu chí thì có 2 tiêu chí thuộc về văn hoá: Tiêu chí số 6 quy định về cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 16 quy định về thôn, làng văn hóa. Hai tiêu chí này vừa mang yếu tố vật chất, vừa mang yếu tố tinh thần, trong đó tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa xã, thôn là vấn đề khó, cần trải qua một quá trình lâu dài, cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư quy hoạch quỹ đất dành cho công trình và nguồn kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Bởi hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh, việc quy hoạch quỹ đất, nguồn kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa còn gặp không ít khó khăn: nguồn kinh phí nhà nước cấp eo hẹp, huy động sức dân đóng góp hạn chế, dẫn đến tiến độ thực hiện tiêu chí số 6 còn chậm.

Trước thực trạng đó, Quyết định số 1479/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định tạm thời về đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã linh hoạt trong việc quy định đạt chuẩn tiêu chí số 6 so với quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo điều kiện cho nhiều địa phương hoàn thiện được tiêu chí này.

Để hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, các địa phương hiện nay đều đã dành quỹ đất xây dựng Nhà Văn hóa, Khu thể thao thôn. Ngoài sự hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương đã có nhiều cơ chế chính sách kích cầu thu hút đầu tư, đồng thời trích một phần kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và đặc biệt làm tốt công tác xã hội hóa với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để chủ động phát huy nguồn lực trong nhân dân.

Về hệ thống thiết chế Nhà Văn hóa, Khu thể thao xã: Hiện nay toàn tỉnh có 286 NVH xã, phường, thị trấn , 273 khu thể thao. Cơ sở vật chất của các NVH hầu hết được sử dụng lồng ghép với hội trường UBND xã, trung tâm học tập cộng đồng và đều được đầu tư trang thiết bị chuyên dùng như: tăng âm loa máy, phông màn, bàn ghế... Riêng chỉ có NVH xã An Cầu huyện Quỳnh Phụ 2 năm gần đây đã xuống cấp không sử dụng được chuyển sang cho công trình khác nên không có địa điểm hoạt động, mọi hoạt động NVH xã chung với hoạt động NVH của 2 thôn Trung Châu Đông và Trung Châu Tây.

Bộ máy tổ chức NVH xã, phường, thị trấn: Ban chủ nhiệm có từ 5-12 thành viên, Chủ nhiệm do công chức văn hóa xã đảm nhiệm, Phó chủ nhiệm là bí thư đoàn thanh niên và các ủy viên là trưởng các ban ngành, đoàn thể… Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chủ nhiệm NVH xã, phường, thị trấn có trình độ Đại học văn hóa 14/286 (5%), cao đẳng QLVH 92/286 (32%), trung cấp QLVH 72/286 (25%), không qua đào tạo cơ bản và không có chuyên môn nghiệp vụ văn hóa 108/286 (38%). Như vậy, hầu hết trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn còn bất cập, có những xã còn thiếu công chức văn hóa hoặc luân chuyển cán bộ không có trình độ chuyên môn về văn hóa, dẫn đến việc điều hành các hoạt động văn hóa còn hạn chế, hiệu quả hoạt động trì trệ, không thu hút được quần chúng nhân dân đến tham gia, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa.

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thôn, tổ dân phố đã và đang có nhiều chuyển biến, được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, công tác xã hội hóa được chú trọng với phương châm:“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” nên việc vận động được nhân dân tham gia đóng góp và hưởng ứng nhiệt tình. Một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ xây dựng NVH thôn, tổ, khu phố, điển hình như: Huyện Hưng Hà hỗ trợ mỗi NVH thôn xây mới 30 triệu đồng, UBND Thành phố hỗ trợ mỗi NVH xây mới từ 50 đến 100 triệu đồng, hỗ trợ mỗi NVH tu sửa hoặc dựng nhà bạt 30 triệu đồng. Đến nay, Thái Bình có 1.527/2.074 (73,6%) thôn, tổ dân phố đã thành lập được Nhà Văn hóa; 1.229/2.074 (54,4%) khu thể thao thôn đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Trong số 1.527 NVH thôn, tổ dân phố có 837 NVH xây mới với tổng giá trị đầu tư từ 500 đến 1 tỷ đồng/NVH, 688 NVH tận dụng (trong đó 239 NVH tận dụng thiết chế đình, chùa; 285 NVH tận dụng thiết chế nhà trẻ, mẫu giáo; 159 NVH tận dụng nhà kho, nhà cũ) và 5 nhà bạt. Vẫn còn 509 số thôn, tổ dân phố chưa thành lập được NVH, chưa có địa điểm hoạt động, nhưng đã được UBND các xã, phường đưa vào quy hoạch để tiến hành xây dựng trong những năm tiếp theo. Đặc biệt một số xã đã đầu tư xây dựng 100% NVH thôn như: huyện Quỳnh Phụ 15 xã, huyện Kiến Xương 14 xã, huyện Thái Thụy 9 xã, huyện Tiền Hải 6 xã, huyện Vũ Thư 7 xã, huyện Đông Hưng 8 xã, Thành phố Thái Bình 5 xã, huyện Hưng Hà 4 xã...

Ban điều hành NVH thôn, tổ dân phố có từ 3-5 người. Trưởng Ban điều hành do Trưởng thôn hoặc Bí thư chi bộ thôn kiêm nhiệm; Phó Ban điều hành là Phó trưởng thôn, các thành viên khác là trưởng các chi hội, đoàn thể nhân dân như Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh hoặc những công dân của thôn có năng khiếu, nhiệt tình tham gia công tác văn hóa, thể thao.

Thiết chế văn hóa cơ sở là những công trình thuộc kết cấu hạ tầng xã hội được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hội họp, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; chuyển tải chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân. Vì vậy, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở là yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay. Để các NVH xã, thôn duy trì hoạt động thường xuyên, cần có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể; đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ từ tỉnh đến cơ sở, để hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở thực sự đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, đáp ứng yêu cầu công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 698
Hôm qua : 1.665
Tháng 05 : 28.892
Năm 2021 : 176.642